Juul Dupper

Juul Dupper besloot na een hard bevochten roeiseizoen in 2019, helaas zonder blik (wat overigens volgens zijn eigen woorden totaal niet door hem kwam!), de boot naast zich te laten liggen en proberen te winnen in het disputerende leven van Maastricht. Deze geneesko bleek namelijk niet alleen hard te kunnen gaan in de boot, maar ook op de kroeg. Tussen het coachen, studeren en sporadisch trainen door is hij enorm betrokken bij het genootschap en toont hij maximale inzet als het aankomt op heersen over en buiten de kroeg.


Hoewel deze kerel zijn ouders niet dicht bij huis heeft is het Limburgse accent en ‘jeux de vivre’ dat een geboren en getogen Limbo typeert er niet uit te krijgen. Deze lol in het leven toont Juul bij alle aspecten die Sunergos rijk is en dat is waarom wij hem zo graag bij het HG hebben.